My Blog

מחשבים מוקשחים בשימוש תעשייתי
מה ההבדל בין מחשב ביתי למחשב במפעל או מחשב בשימוש צבאי?
מחשבים תעשיתיים נדרשים לעמוד בהרבה יותר אתגרים מלהפעיל משחק אהוב או תוכנה גרפית פשוטה. הם נדרשים להיות עוצמתיים יותר וכן לעמוד בתנאים סביבתיים משתנים, בניגוד למחשב ביתי שנמצא במצב רגוע כל היום. 
עבור התעשיה הצבאית, מפעלים, חברות תעופה ורכבים עמידות ואמינות מחשבים חשובה ביותר. כשאחרי מחשוב ניגשים לרכוש עבור חברתם מחשוב - הם בוחרים במחשבים מוקשחים מיוחדים עם תנאים מיוחדים:

1. פעילות בטמפרטורות קיצון.

מחשבים רבים מיועדים להצבה בתנאי סביבה מאתגרים כגון חשיפה למזג-אויר, חום של מכונות העומדות בקרבתן או קור של תנאי מעבדה רפואית למשל. מחשבים מוקשחים בנויים עם רכיבים שעוברים בדיקות  אמינות ושרידות: 
- מבחן פעילות מחשב ב 40- מעלות צלזיוס
- מבחן מאמץ בטמפרטורת חדר
- מבחן מאמץ ב 70 מעלות צלזיוס
 
2. מסכי מחשבים רגילים אינם עמידים לפעילות מתחת ל-0 מעלות והם חשופים להיווצרות קרח ופגיעה ברכיבים פנימיים. לעומת זאת, מסכים מוקשחים נוצרו לעמוד בתנאי קיצון כאלו ומגיעים עם מעטפת אטומה לפגעי מזג-האויר, לסביבות עבודה מאובקות ולפעילות בשטח. מסכים כאלה אפשר להציב ברחוב, בשימוש בנקים או מסופוני מידע ואף מסכים נישאים לפעילות צבאית בשטח.
3. מעגלים חשמליים פולטים חום בזמן פעילות המחשב ומתקררים כאשר הוא כבוי או במצב המתנה. עבור מחשב רגיל, השינוי בצורך באספקת מתח יכולה לגרום נזק בטווח הארוך וכמובן שהוא אינו עמיד לקפיצות מתח חדות. 
החומרה המוקשחת במחשבים תעשייתים היא בעל טכנולוגיה עמידה המספקת הגנה משינויי מתח ועמידה לשיבושים באספקתו. דוגמה לכך אפשר למצוא בזמן התנעת רכבים, רכבות או בשימוש במטוסים. תעשיות אלו רוכשות מחשבים ומסכים מוקשחים המספקים עמידות ואמינות בכל מצב. 
4. התקני אחסון.
כוננים קשיחים רגילים מסוג HDD מורכבים מדיסקות שטוחות העשויות אלומניום או זכוכית ומצופות חומר מגנטי. המידע השמור עליהן נקרא על-ידי זרוע הנעה על גביהן. בתנאי קור או רעידות, רכיבים רגישים אלו לא יזוזו כנדרש ואף עשויים להינזק פיזית.
לעומתם, כונני SSD ו- mSATA הינם ללא חלקים נעים ולכן בטיחותיים יותר לעבודה בתנאים אלו. מחשבים מוקשחים עמידים יותר ומעניקים מגוון שימוש רחב יותר ממחשב רגיל.
5. אוורור טבעי ללא מאוורר.
כיצד מחשב מקרר את עצמו ללא מאוורר? הסוד של המחשבים המוקשחים מצוי במעטפת האלומיניום שלהם, אשר מהווה מוליך טבעי לחום המשתחרר בתוכם בזמן פעילות המחשב. הרכיבים המוקשחים בתוך המחשב אינם פולטים חום רב, כך שהתוצאה היא שמירה עקבית ואמינה על טמפרטורת המחשב בכל סביבה.
    מחשבים מוקשחים אלו מסוגלים גם לעמוד בתנאי לחות של 10-90% והם חסינים לסביבות עבודה מאובקות, לנסורת ואף חלקיקי מתכת. שרידות כזו הכרחית במפעלים ליצור כלי רכב, תעופה, מצלמות תנועה או במחשבים בממוקמים בשטחים ציבוריים.
Leave a reply
Optional, for repliesNo comments posted yet, check back soon.
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------